Skeepies » Mens en Samenleving
Skeepies: Informatie van A tot Z
Artikelen 1 - 6 van 6 in de rubriek Mens en Samenleving

Mens en Samenleving

Wat is beginselenethiek?

Beginselenethiek ook wel 'deontologie' genoemd, is een handeling moreel juist als deze overeenstemt met een in zichzelf geldende morele regel (wet, norm of beginsel), ongeacht de gevolgen van die hand… Filosofie, 19-06-2011

Wat is Deugdenethiek?

De deugdenethiek richt zich op het karakter als de drager van wat moreel goed of slecht is. In de deugdenethiek staat de handelende persoon centraal. Deze theorie (eigenlijk een levensfilosofie) geeft… Filosofie, 14-06-2011

Wat is Ehtiek en Moraal?

Het begrip Ethiek definiëren is geen makkelijke opgave. Ethiek is heeft namelijk door de eeuwen heen veel verschillen betekenissen. Het woord Ethiek is afgeleid van het Griekse woord Ethos. Het woord… Filosofie, 15-06-2011

Wat is gevolgenethiek?

In de gevolgenethiek staan de gevolgen van handelingen centraal bij de morele beoordeling van die handeling. Een handeling op zich is niet juist of onjuist, alleen hetgeen uit de handeling volgt is mo… Filosofie, 22-06-2011
Wat is het Politiekeurmerk Veilig wonen?

Wat is het Politiekeurmerk Veilig wonen?

Wie wil er nu geen veilige woonomgeving? minder overlast, diefstal, graffiti en vernielingen. Het politie keurmerk veilig wonen biedt deze mogelijkheden. Met een paar maatregelen en afspraken zorgt he… Regelingen, 15-06-2011

Wat zijn Deugden?

Wat zijn deugden? Naast waarden en normen kennen we nog een moreel uitgangspunt namelijk 'deugden'. De bekendste omschrijving is van MacIntyre(1984) hij omschrijft deugden als een bepaald soort mensel… Filosofie, 18-06-2011
Schrijf mee!